Tập huấn chính sách thuế mới & hóa đơn cho doanh nghiệp 2022

Hiện nay, doanh nghiệp kinh doanh tại Việt nam có khá nhiều các loại thuế doanh nghiệp cần nộp. Tuỳ vào ngành nghề, doanh nghiệp sẽ có nghĩa vụ với các loại thuế khác nhau.

Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế.

Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Chứng từ là tài liệu dùng để ghi nhận thông tin về các khoản thuế khấu trừ, các khoản thu thuế, phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật quản lý thuế. Chứng từ theo quy định tại Nghị định này bao gồm chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, biên lai thuế, phí, lệ phí được thể hiện theo hình thức điện tử hoặc đặt in, tự in.

Trong bối cảnh hiện tại, kỷ nguyên công nghiệp 4.0 ngày càng mạnh mẽ cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, rất nhiều dịch vụ mới, sản phẩm mới ra đời mà trước đó không tổ chức, cá nhân nào có thể tiên lượng được, nên chính sách thuế phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Nhằm giúp các Doanh nghiệp kịp thời nắm bắt các chính sách thuế để tuân thủ, vận dụng đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp, hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra, CLB Doanh nhân TOPCEO – TOPCEO CLUB đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp, tư vấn và Xúc tiến Đầu tư tỉnh Hải Dương, Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Hải Dương tổ chức chương trình : “Tập huấn về chính sách thuế mới và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp năm 2022”.

Tại chương trình, Ông Vũ Văn Dũng và Ông Nguyễn Tiến Huyên – Phó trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, đại diện Cục thuế tỉnh Hải dương đã có những chia sẻ về một số nội dung của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và thông tư số 80/2021/TT-BTC; Chính sách về miễn giảm và gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2022; Chính sách thuế GTGT sửa đổi, bổ sung năm 2022; Hóa đơn chứng từ theo Nghị định số 123/2022/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính …

Tập huấn chính sách thuế mới & hóa đơn cho doanh nghiệp 2022
Đại diện Cục thuế tỉnh Hải Dương chia sẻ

Nhiều doanh nghiệp tại địa bàn Hải Dương đã tham gia và được tư vấn, giải đáp trực tiếp các vướng mắc liên quan trong quá trình cập nhật và áp dụng chính sách thuế mới năm 2022 cũng như các vấn đề về hóa đơn chứng từ.

CLB Doanh nhân TOPCEO – TOPCEO CLUB đã  chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan lên kế hoạch và xây dựng chương trình chi tiết, các nội dung hội thảo và tổ chức thành công chương trình giúp cho các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các chính sách thuế cũng như giúp các doanh nghiệp hoạt động và phát triển bền vững hơn.

Tìm Hiểu Thêm:   Hội Thảo TOPCEO CLUB: Chia Sẻ Kinh Nghiệm Về Đòn Bẩy Liên Minh Chiến Lược Và Quản Trị Đội Ngũ Bán Hàng