Tư vấn mô hình và chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh là phương pháp, cách thức hoạt động kinh doanh của một công ty, tập đoàn trong lĩnh vực kinh doanh, nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh tối ưu. Chiến lược kinh doanh là nội dung tổng thể của một kế hoạch kinh doanh có trình tự, gồm một chuỗi các biện pháp, cách thức kinh doanh chủ yếu xuyên suốt một thời gian dài. Mục tiêu cuối cùng là hướng tới việc thúc đẩy lợi nhuận cao nhất và sự phát triển của hệ thống kinh doanh.

 

Chiến lược kinh doanh không phải là mô hình hoạt động bất biến. Sự thành công của nó chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định. Khi biến động thị trường quá lớn, doanh nghiệp buộc phải thay đổi chiến lược để thích ứng. Thậm chí, việc thay đổi chiến lược cũng cần chuẩn bị bất kể nó vẫn còn đem lại hiệu quả.
Một đặc điểm nữa của chiến lược kinh doanh là nó cần phải được một tập thể thông qua. Do mức độ ảnh hưởng của một chiến lược lên sự phát triển của doanh nghiệp là vô cùng lớn. Vi vậy nó phải có sự tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng từ nhóm lãnh đạo cao cấp và những chuyên gia có năng lực nhất.
TOPCEO Consulting cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng mô hình và chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh, tư vấn triển khai chiến lược theo phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) và tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh – kết nối kế hoạch kinh doanh với chiến lược phát triển và hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.
 

tu-van-mo-hinh-doanh-nghiep
Tư vấn mô hình doanh nghiệp
Với các công cụ nghiên cứu thị trường, chúng tôi phân tích các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của khách hàng như: khách hàng, thói quen tiêu dùng, mua sắm, quy mô thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp.  Cùng với những kinh nghiệm của những chuyên gia giàu kinh nghiệm chúng tôi thu thập các yếu tố bên trong doanh nghiệp có tác động lớn đến hoạt động kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp như: các nguồn lực của doanh nghiệp, kế hoạch kinh doanh, nhân sự, cơ cấu tổ chức, phong cách lãnh đạo ….

Tìm Hiểu Thêm:   Tư vấn Quản trị và Chiến lược tài chính

Chúng tôi phát hiện ra những điểm yếu, những rào cản của sự phát triển doanh nghiệp, đồng thời phát hiện ra những điểm mạnh để phát huy, từ đó đề xuất ra những giải pháp phù hợp để doanh nghiệp phát triển bền vững thông qua dịch vụ tư vấn chiến lược kinh doanh.

Bản chiến lược kinh doanh của công ty cũng như kim chỉ nam cho mọi hoạt động của công ty. Khi công ty mới thành lập hoặc trong giai đoạn tái cấu trúc, công ty cần có bản chiến lược kinh doanh nhằm hướng dẫn cho sự phát triển công ty trong giai đoạn mới. Bản chiến lược kinh doanh là do Ban giám đốc cùng với các trưởng bộ phận đặt ra mục tiêu dài hạn cho công ty trong vòng 3-5 năm và cách thức thực hiện để đạt được mục tiêu dài hạn.

Các mục tiêu dài hạn cần được xây dựng gắn liền với thực tế phát triển, các mục tiêu dài hạn được tính toán và tổng hợp của nhiều mục tiêu có thể thực hiện được của giai đoạn ngắn hạn, công ty cần có nhiều loại số liệu khác nhau để có thể đưa ra các mục tiêu dài hạn, ví dụ như độ lớn của thị trường, mức tăng trưởng của thị trường, xu hướng tiêu dùng, thị phần của các đối thủ cạnh tranh. Hiện nay rất nhiều công ty cần một đơn vị tư vấn bên ngoài để giúp doanh nghiệp nghiên cứu thu thập thông tin và cùng xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh doanh.

Tìm Hiểu Thêm:   Tư Vấn Chuẩn Hóa Quy Trình Làm Việc

 

Dịch vụ Tư vấn Mô hình và Chiến lược kinh doanh bao gồm: 

  • Khảo sát và lập báo cáo chiến lược

  • Xây dựng mô hình kinh doanh

  • Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp / Chiến lược kinh doanh

  • Triển khai thực hiện chiến lược theo phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC)

  • Xây dựng kế hoạch kinh doanh

  •  Hỗ trợ triển khai chiến lược

  • Xây dựng kế hoạch đào tạo theo khung năng lực 

Hãy liên hệ với TOPCEO để được tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *