Tư vấn Quản trị và Chiến lược tài chính

Quản trị tài chính doanh nghiệp trả lời những câu hỏi liên quan đến sự sống còn, phát triển của một doanh nghiệp:
 • Để đạt mục tiêu kinh doanh, DN Quyết định đầu tư vốn vào đâu?
 • Để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, DN Quyết định huy động vốn từ nguồn nào?
 • Và DN Quyết định phân phối lợi nhuận ra sau để phát triển bền vững?

Quản trị tài chính doanh nghiệp (Financial Management)

Là việc lựa chọn và đưa ra các quyết định tài chính nhằm bảo vệ và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp. Quản trị tài chính doanh nghiệp đặt trọng tâm vào năng lực tổ chức, quản trị, điều hành hoạt động tài chính của các nhà quản trị thông qua những quyết định của họ. Các công việc chủ yếu của quản trị tài chính bao gồm:
 • Đánh giá tình hình tài chính và định giá doanh nghiệp
 • Dự báo nhu cầu vốn, huy động vốn và sử dụng hệ thống đòn bẩy
 • Quản trị vốn, tài sản, chi phí – doanh thu – lợi nhuận của doanh nghiệp.
quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep
Quản trị tài chính doanh nghệp

Mục tiêu chung để đưa ra các quyết định tài chính nêu trên có thể tóm lược trong một cụm từ đó là “Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp”, nghĩa là các quyết định đầu tư, quyết định huy động vốn, quyết định phân phối lợi nhuận phải dẫn đến kết quả là làm gia tăng giá trị tối đa phần vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp.

Tìm Hiểu Thêm:   Tư Vấn Chuẩn Hóa Quy Trình Làm Việc

Để thực hiện được chức năng và nhiệm vụ đó, giám đốc tài chính là người phải tổ chức bộ máy quản lý tài chính, tiến hành các công việc nghiên cứu, phân tích và xử lý các các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính trong doanh nghiệp. Giám đốc tài chính cũng là người phải xây dựng các kế hoạch tài chính như kế hoạch về nhu cầu vốn, kế hoạch huy động vốn và kế hoạch khai thác, sử dụng vốn sao cho có hiệu quả; thực hiện dự báo rủi ro và tổ chức quản trị rủi ro tài chính trong quá trình doanh nghiệp của mình hoạt động. Ngoài ra, Giám đốc tài chính còn phải kiểm soát việc sử dụng tài sản trong công ty, tránh xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí và không đúng mục đích…

TOPCEO CÓ THỂ HỖ TRỢ BẠN NHƯ THẾ NÀO TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH  NGHIỆP?

Tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp theo nhu cầu:
tu-van-tai-chinh-doanh=nghiep
Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Tư vấn ra quyết định tài chính

 • Tư vấn định giá cổ phiếu
 • Tư vấn thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư
 • Tư vấn định giá Start up
 • Tư vấn định giá doanh nghiệp và chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên trong quá trình mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Tư vấn xây dựng chiến lược huy động vốn và quản trị tối ưu các nguồn vốn…

Tư vấn đào tạo nhân sự quản trị tài chính

 • Tư vấn, đào tạo nhân sự quản trị tài chính đáp ứng nhu cầu điều hành của CEO
 • Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, xây dựng các quy chế hoạt động như quy chế tài chính, quy chế tiền lương & thưởng, quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh…
Ngoài ra, TOPCEO tham gia cố vấn, hỗ trợ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ để thực hiện các chức năng, vai trò của một Giám đốc tài chính. Doanh nghiệp sẽ đánh giá chất lương tư vấn căn cứ vào hiệu quả tư vấn dựa trên sự so sách hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp trước và sau khi được TOPCEO tư vấn.

Tìm Hiểu Thêm:   Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp là gì?

Đặc biệt việc tư vấn tại TOPCEO gắn liền với đào tạo, tham gia sâu sắc vào hoạt động SXKD của doanh nghiệp như một thành viên của doanh nghiệp như hỗ trợ gọi vốn, thuyết trình tài chính dự án, đàm phán kỹ kết hợp đồng, đào tạo nhân sự …

Hãy liên hệ với TOPCEO để được tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *