Năng lực cốt lõi của nhà lãnh đạo

Một nhà lãnh đạo giỏi đòi hỏi phải có năng lực về các kỹ năng cốt lõi. Chuyên môn về năng lực cốt lõi gắn với vai trò lãnh đạo thường cho phép một người lãnh đạo người khác, phát triển đội ngũ, tạo ra môi trường làm việc hiệu quả và đạt được mục tiêu mong muốn.
Vậy năng lực cốt lõi đối với vai trò lãnh đạo là gì?

 

1. Năng lực dẫn dắt người khác

Nhà lãnh đạo giỏi giao tiếp rõ ràng trong mọi tình huống, chẳng hạn như trực tiếp, bằng văn bản và qua điện thoại. Họ sử dụng kỹ năng lắng nghe chủ động, diễn giải và đặt câu hỏi để trao đổi ý kiến với đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới.
 

Năng lực cốt lõi của nhà lãnh đạo

Các nhà lãnh đạo thành công truyền động lực và phát triển nhân viên của mình thành lớp lãnh đạo kế thừa. Bên cạnh đó, họ cũng giải quyết tốt các xung đột, đàm phán thương lượng các vấn đề một cách hiệu quả. Những kiến thức chuyên môn này giúp họ có năng lực dẫn dắt cấp dưới đạt được các mục tiêu chiến lược đã đặt ra.

2. Năng lực trong quản lý công việc

Vai trò lãnh đạo đòi hỏi khả năng giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ phức tạp, quản lý thông tin, phân bổ nguồn lực và giáp sát hiệu suất.

Bằng cách đạt được chuyên môn trong việc phân tích dữ liệu, đưa ra quyết định tốt và tối ưu hóa quy trình, các nhà lãnh đạo đảm bảo thành công cho công ty của họ. Việc thể hiện thành công qua các kết quả tích cực bằng cách sử dụng các kỹ năng như ủy quyền, cung cấp phản hồi và điều phối công việc chứng tỏ một nhân viên đã sẵn sàng đảm nhận vai trò lãnh đạo.

Tìm Hiểu Thêm:   Bạn Có Biết Chiến Lược Quản Trị Nhân Tài 4Bs?

3. Năng lực đổi mới

Các nhà lãnh đạo giỏi tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả cho cấp dưới của họ. Khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới bằng cách khuyến khích nhân viên giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng các phương pháp tiếp cận mới. Họ nhận ra khi nào cần thay đổi và tính toán rủi ro khi cần thiết.
 

phong cach lanh dao 10

Phát triển chuyên môn trong năng lực cốt lõi này cho phép nhà lãnh đạo phát triển tầm nhìn, truyền đạt kế hoạch và xây dựng chiến lược tầm xa một cách thành công.

4. Năng lực về trách nhiệm xã hội

Các nhà lãnh đạo thành công luôn hành động với sự chính trực. Họ thiết lập quy tắc ứng xử kinh doanh và làm gương cho cấp dưới của mình. Họ thiết lập môi trường làm việc tin cậy và công bằng. 

Lãnh đạo phát triển chuyên môn trong năng lực cốt lõi này để thúc đẩy và coi trọng, tuân thủ các quy định của địa phương, nhà nước và đảm bảo an toàn cho người lao động.

5. Năng lực trong kỷ luật bản thân

Các nhà lãnh đạo ngày nay cần thể hiện năng lực về hiệu quả cá nhân để duy trì lợi thế cạnh tranh. Bằng cách kỷ luật với bản thân, tận dụng tốt thời gian, đặt ra các mục tiêu thực tế và tuân thủ mọi cam kết, các nhà lãnh đạo quản lý tốt hành vi của bản thân để có thể lãnh đạo người khác một cách hiệu quả.

Tìm Hiểu Thêm:   5 Kỹ năng Cần Có để Trở Thành Một Người Quản Lý Bán Hàng Hiệu Quả

Rèn luyện tốt năng lực này đảm bảo nhà lãnh đạo phát triển thành công sự nghiệp của chính mình.