Tại sao các CEO cần đầu tư học tập?

Khi nói đến hai chữ “Đầu tư”, chúng ta thường chỉ nghĩ đến Đầu tư trong kinh doanh nhằm mục đích thu về lợi nhuận bằng tiền hoặc các vật giá trị tương đương tiền. Và nhà đầu tư tài giỏi nhất trên thị trường chứng khoán từng khẳng định: “Đầu tư vào việc phát triển bản thân mình là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất” bởi bản thân chúng ta là thứ tài sản quý giá nhất.

 Tương tự như việc đầu tư trong kinh doanh, đặc biệt là đầu tư vào thị trường chứng khoán, chúng ta sẽ có một danh mục các mã cổ phiếu đầu tư thì đầu tư cho bản thân cũng có một danh sách các khoản mà chúng ta cần đầu tư cho mình.

Doanh nghiệp có thể phát triển bền vững cần những điều kiện sau:

  • Thứ nhất, xác định rõ mục tiêu kinh doanh của mình.
  • Thứ hai, xây dựng cho mình một hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và giải phóng sức lao động cho đội ngũ lãnh đạo.
  • Thứ ba, xây dựng, duy trì văn hóa doanh nghiệp, coi văn hóa doanh nghiệp là cái cốt lõi, nền tảng phát triển.
  • Thứ tư, quan tâm đến thương hiệu sản phẩm của mình và luôn luôn bảo vệ thương hiệu.
  • Thứ năm, không ngừng đổi mới, sáng tạo để phát triển bền vững.
Tại sao các CEO cần đầu tư học tập?
Đầu tư phát triển bản thân

Với tầm nhìn, và văn hóa, một CEO lớn xây dựng cho mình một mục tiêu (tầm nhìn) hướng tới, và khung hành vi, hành động (văn hóa) cho doanh nghiệp của mình. Nhưng tất cả đều không thể đem lại những kết quả lớn nếu không trả lời được câu hỏi phát triển con người. Tầm nhìn và văn hóa giúp con người có định hướng và có tiêu chuẩn hành vi rõ ràng; nhưng doanh nghiệp của chúng ta phát triển, con người cũng cần phát triển tương ứng.
 

Có thể bạn quan tâm:  6 Kỹ năng cần thiết của một nhà lãnh đạo doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ không lớn nổi với những con người trì trệ, với tư duy xưa cũ; thiếu cập nhật cải tiến nâng cấp từ kiến thức tới kỹ năng để tạo thành bộ năng lực cốt lõi, chiến lược đem lại giá trị cho khách hàng mà người khác không thể sao chép được. Nói cách khác, chính con người là người thực thi Văn hóa theo định hướng tầm nhìn; nhưng chính con người là người phát triển văn hóa; tầm nhìn đó lên những tầm cao mới, tạo ra những giá trị mới và bảo vệ nó như những chiến binh, những đại sứ thương hiệu đích thực.
 

dau-tu-phat-trien-ban-than
Đầu tư học tập

Môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp khôn lường, lượng thông tin cần cập nhật rất đồ sộ, do vậy các CEO cần phải thường xuyên cập nhật kiến thức và tranh thủ học ở mọi lúc, mọi nơi có thể. Học từ chính các bạn đồng môn, từ đồng nghiệp và thậm chí, học cả từ chính những nhân viên của mình, học thông qua những tấm gương doanh nhân thành đạt trên thế giới, thông qua các cuốn sách đúc kết các kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp…

Tìm Hiểu Thêm:   Quản Trị Nhân Sự: Đột Phá Trong Việc Quản Lý Nhân Lực

CEO cần phải học, mà trong đó, học cách tư duy và nhận thức là điều tối quan trọng. Bên cạnh việc làm giàu kinh nghiệm và duy trì một trực giác tốt, nhà quản trị phải trang bị cho mình tư duy khoa học để lĩnh hội kiến thức quản trị, từ đó nâng cao năng lực quản trị theo khoa học và giảm bớt quản trị theo cảm tính.
 

nang-cao-nang-luc-quan-tri
Nâng cao năng lực quản trị

Ngoài ra, một CEO chuyên nghiệp cần liên tục học tập và rèn luyện các kỹ năng bổ trợ cần thiết, đó là: thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo của chính mình, kỹ năng hiểu con người, kỹ năng quản lý sự thay đổi, kỹ năng về phân công, phân nhiệm và ủy thác công việc, kỹ năng huấn luyện và dẫn dắt nhân viên/đội ngũ, kỹ năng giải quyết vấn đề và sự cố trong công việc.

Đăng ký tư vấn và tham gia ngay chương trình huấn luyện tại TOPCEO 
 

Có thể bạn quan tâm:  CHƯƠNG TRÌNH CEO SUCCESS – COACHING GROUP