Làm Thế Nào Để Biết Doanh Nghiệp Bạn Kinh Doanh Có Hiệu Quả Không?

Nâng cao hiệu quả kinh doanh là một trong những mối quan tâm hàng đầu của một doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng mạnh mẽ hiện nay. Và để đo lường hiệu quả kinh doanh, không ít doanh nghiệp đã sử dụng rất nhiều phương pháp cũng như cách để nâng cao hiệu quả trong hoạt động này. Cùng TOPCEO tìm hiểu các chỉ tiêu đánh giá cũng như giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tối ưu cho doanh nghiệp qua bài viết sau.

 

Tầm quan trọng của việc phân tích hiệu quả kinh doanh

Hiệu quả kinh doanh (Business Efficiency) là một phạm trù có khả năng phản ánh được cách mà doanh nghiệp đang sử dụng nguồn nhân lực. Để từ đó đạt được hiệu quả cao nhất các mục tiêu và kế hoạch kinh doanh được xác định. Cụ thể, doanh nghiệp có thể so sánh sự chênh lệch giữa kết quả đầu ra và kết quả đầu vào, giữa chi phí đầu tư và doanh thu nhận được. Chỉ các doanh nghiệp kinh doanh mới cần đánh giá chỉ số này bởi mục tiêu mà họ hướng đến chính là tối đa hoá lợi nhuận.

Làm Thế Nào Để Biết Doanh Nghiệp Bạn Kinh Doanh Có Hiệu Quả Không?
Hiệu quả kinh doanh là khả năng của một tổ chức để tạo ra giá trị và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của mình.

Hiệu quả kinh doanh có sự liên quan mật thiết đến quá trình cung cấp dịch vụ và sản xuất hàng hoá. Vì vậy, khi thực hiện phân tích, những lợi ích mà doanh nghiệp sẽ nhận được bao gồm:

  • Với các nhà quản trị doanh nghiệp, việc tiếp nhận các thông tin từ phân tích hiệu quả sẽ giúp họ có thể nhanh chóng nắm bắt và đánh giá được mức độ hiệu quả trong việc sử dụng các tài sản và nguồn lực của doanh nghiệp. Từ đó, các mặt tích cực sẽ được phát huy, còn các mặt tiêu cực sẽ được hạn chế để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trở nên tốt hơn.
  • Với các nhà đầu tư, việc phân tích hiệu quả kinh doanh giúp họ nắm bắt nhanh chóng hiệu quả sử dụng vốn và mức độ lợi nhuận thu vào. Từ đó, có thể đưa ra quyết định thu hồi vốn hoặc tiếp tục đầu tư một cách chính xác.
  • Với các cơ quan chức năng Nhà nước, họ có thể biết được hiệu quả của việc sử dụng vốn ngân sách và đánh giá mức độ tăng trưởng của doanh nghiệp thông qua kết quả phân tích để đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh.
  • Với các cơ quan, tổ chức cho vay, họ có thể dựa trên kết quả phân tích hiệu quả kinh doanh để dễ dàng đưa ra quyết định cho doanh nghiệp tiếp tục vay nữa hay không để đảm bảo có thể thu hồi được cả vốn lẫn lãi.
 

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Để có thể thực hiện việc đánh giá hiệu quả trong kinh doanh một cách chính xác nhất, bạn cần áp dụng các chỉ tiêu sau đây.

Tìm Hiểu Thêm:   Làm Thế Nào Để Chinh Phục Những Khách Hàng Khó Tính?

Hiệu quả trong sử dụng tài sản

Mục đích cuối cùng mà hầu hết các doanh nghiệp khi đánh giá hiệu quả kinh doanh đều hướng tới chính là lợi nhuận. Tuy nhiên, chỉ khi họ biết cách sử dụng tài sản của mình một cách hiệu quả thì hoạt động kinh doanh mới đạt được những thành tựu tốt nhất.

Cụ thể, hiệu quả trong sử dụng tài sản sẽ được thể hiện thông qua nhiều lợi ích hay giảm bớt thời gian của một vòng quay tài sản mà chỉ cần sử dụng lượng tài sản ít nhất. Các chỉ tiêu này bao gồm:

 

Số vòng quay tài sản = doanh thu thuần/tài sản bình quân (trong cùng thời kỳ)

Sức sản xuất của tài sản = doanh thu thuần/tài sản cố định bình quân

Số vòng quay ngắn hạn = doanh thu thuần/tài sản ngắn hạn bình quân

Số vòng quay hàng tồn = doanh thu thuần/lượng hàng tồn kho bình quân

Thời gian vòng quay tài sản ngắn hạn = thời gian kỳ phân tích/số vòng quay tài sản ngắn hạn (trong cùng thời kỳ).

 

hieu-suat-sư-dung-tai-san
Hiệu quả trong sử dụng tài sản
Hiệu suất sử dụng lao động

Trong quá trình sản xuất và kinh doanh, một trong ba yếu tố quan trọng nhất đối với doanh nghiệp chính là nguồn lao động. Vì vậy, dù là chất lượng hay số lượng thì nguồn lao động đều có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh. Các chỉ tiêu cụ thể này bao gồm:

 

Lợi nhuận bình quân của một lao động = lợi nhuận ròng/số lượng lao động bình quân (trong cùng thời kỳ)

Doanh thu trung bình của một lao động = doanh thu/số lượng lao động bình quân (trong cùng thời kỳ)
 

Khả năng sinh lời
Hầu hết để đánh giá hiệu quả kinh doanh, các doanh nghiệp hiện nay thường sử dụng và quan tâm đến nhóm chỉ tiêu đánh giá về khả năng sinh lời bởi mục tiêu mà họ hướng tới chính là lợi nhuận. Các chỉ tiêu này bao gồm:
  • Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu: Chỉ tiêu này thể hiện tỷ lệ phần trăm một đồng doanh thu chiếm được trong tổng số lợi nhuận. Kết quả này càng cao thì hiệu quả càng lớn.
  • Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản: Chỉ tiêu này thể hiện lượng đơn vị lợi nhuận mà doanh nghiệp có thể thu về từ một đơn vị tài sản trung bình. Nếu kết quả này càng cao thì chứng tỏ hiệu quả kinh doanh càng lớn.
  • Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu: Chỉ tiêu này sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả kinh doanh thông qua việc ước lượng lợi nhuận mà mình sẽ nhận được sau khi đã trừ thuế. Kết quả này càng cao thì chứng tỏ hiệu quả sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu càng lớn.
 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho tổ chức

nang-cao-hieu-qua-kinh-doanh
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp?

Xác định lại mục tiêu và chiến lược kinh doanh: Tổ chức cần xem xét lại mục tiêu và chiến lược kinh doanh của mình để đảm bảo phù hợp với thị trường và nhu cầu của khách hàng. Nếu cần thiết, tổ chức cần điều chỉnh và thay đổi để đạt được hiệu quả kinh doanh tốt hơn.

Tập trung vào khách hàng: Khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh, do đó tổ chức cần tập trung vào nghiên cứu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tổ chức nên tạo ra các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả các yêu cầu của khách hàng, đồng thời tăng cường quản lý thông tin khách hàng để có thể đưa ra các chiến lược bán hàng phù hợp.

Đầu tư vào công nghệ và quản lý thông tin: Công nghệ và quản lý thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tổ chức cần đầu tư vào các công nghệ mới nhất để cải thiện quy trình kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời tăng cường quản lý thông tin để nắm bắt được các thông tin quan trọng về thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh.

Tăng cường quản lý chi phí và tối ưu hóa quy trình kinh doanh: Tổ chức cần tối ưu hóa quy trình kinh doanh để giảm chi phí và tăng năng suất lao động. Tổ chức nên đánh giá và xem xét lại các quy trình, thay đổi và cải tiến để tối ưu hóa hiệu quả và giảm chi phí.

Tăng cường đào tạo và phát triển nhân viên: Nhân viên là tài sản quý giá của tổ chức. Tổ chức cần tăng cường đào tạo và phát triển nhân viên để nâng cao năng lực và năng suất lao động. Đồng thời, tổ chức cần tạo ra môi trường làm việc thân thiện, động lực và khuyến khích nhân viên đóng góp ý tưởng để tăng cường sáng tạo và đổi mới.

Tóm lại, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho tổ chức không chỉ là một quá trình đơn giản mà yêu cầu sự cố gắng và nỗ lực liên tục. Tuy nhiên, nếu tổ chức thực hiện đúng các giải pháp nêu trên, họ sẽ có thể cải thiện hiệu quả kinh doanh, tăng cường cạnh tranh và đạt được mục tiêu kinh doanh một cách hiệu quả và bền vững.