Phạm Quang Thành

Giám đốc

Bất động sản, Đất nền dự án, đô thị, khu công nghiệp

Thông Tin Chi Tiết

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PQT