Ninh Đức Nghĩa

Giám đốc

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Thông Tin Chi Tiết

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NGỌC VIỆT