Vũ Thị Thảo

Giám đốc

Thao86minh@gmail.com

Xây dựng hệ thống, vận hành doanh nghiệp

Thông Tin Chi Tiết

Địa chỉ doanh nghiệp: 92 Lê Lai – Phường Thanh Bình – TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương

Mobile: 0973.105.686

Website: https://quatangtinhhoa.vn/

Là một chuyên gia huấn luyện đào tạo về vận hành doanh nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này:

  • 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ quà tặng
  • 12 năm kinh nghiệm xây dựng vận hành doanh nghiệp
Với kiến thức và kinh nghiệm đa dạng, chuyên gia Vũ Thị Thảo có thể giúp các doanh nghiệp tìm ra các giải pháp tối ưu để nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường sức mạnh cạnh tranh và phát triển bền vững.

Kỹ năng:

  • Đào tạo – huấn luyện
  • Xây dựng hệ thống, quy trình
  • Quản trị nguồn lực bán hàng
  • Xây dựng và phát triển đội ngũ
  • Tư duy, chiến lược bán hàng
  • Xử lý và giải quyết vấn đề gốc rễ

Chuyên gia Vũ Thị Thảo là một chuyên gia về quản lý doanh nghiệp có kinh nghiệm và thành tích đáng nể, và sẽ là một nguồn tài nguyên vô giá cho bất kỳ doanh nghiệp nào muốn nâng cao hiệu quả vận hành của mình.